ఈరోజు మినపగుండ్లు ధర Rs.75 /- per KG.  "మేము ప్రమోట్ చేసే విధానం వల్ల మన ఇంట్లోనే మనం ఆరోగ్యాన్ని పొందవచ్చును. కావున మా వెబ్‌సైట్‌కి www.healthatourhome.com అని పేరు పెట్టాము."